Onze geschiedenis

Onze vereniging is op donderdag 27 april 1933 opgericht door enkele dames en is uitgegroeid tot wat het nu is.

Veel is veranderd in die tijd. Begonnen werd in de crisisjaren en net toen het beter ging brak de Tweede Wereldoorlog uit. De avondklok maakte het in de oorlog zo goed als onmogelijk om oefenavonden te houden, maar dat probleem was met de vrede in 1945 ook weer opgelost.

De lessen stonden onder leiding van dokter de Wit. In het voorjaar van 1962 nam dokter Gerrmann de praktijk van dokter de Wit over en ook het lesgeven onze vereniging.

Er bestond toen een gezonde belangstelling voor de EHBO en onze vereniging groeide.

Toen volgens de Arbowet één op de zoveel werknemers een EHBO diploma moest bezitten werd de groei zelfs explosief.

Een beginnerscursus met 25 of meer deelnemers was geen uitzondering. We vroegen dokter Gerrmann dan wel eens of de groep hem niet te groot werd, maar voor de dokter was het geen bezwaar, was dan zijn antwoord. Zo groeiden we uit tot 125 leden.

In 1980 is onze vereniging begonnen met het geven van jeugd EHBO-A lessen aan groep acht van de basisschool. Tijdelijk werd er ook gestart met het jeugd EHBO-B cursus maar dit werd uiteindelijk geen succes, ook landelijk niet.

Toen vanuit de Arbo de het verplicht werd dat EHBO alleen niet voldoende was en moest overgegaan naar BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) werden er in verschillende bedrijven eigen EHBO-groepen gevormd. Dit had tot gevolg dat onze vereniging weer begon te krimpen tot het aantal van 40 leden nu.

Wij oefenen in twee groepen en de avonden onder leiding van Monique Prins verlopen leerzaam maar ook heel gezellig.