Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Langedijk is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40635395.

Het RSIN van de afdeling is 804394787 .

Wij zijn een Non-profitorganisatie

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

—————————————————————————————————————-

De financiele gegevens van de vereniging zijn op te vragen bij de penningmeester.  (zie bestuur)